Start
Roller

Här nedan finner du en bild av ett excel-ark med en översikt över de roller som vi vill ha till det första lajvet i the Rishi Maze-kampanjen. Det kommer att bli ett lajv i form av en kväll på cantinan The dead Womp-rat som kretsar runt ett parti Sabacc. Lajvet kommer att heta the High Stakes game. Du kan läsa mer om det under Event och på vår facebook-sida.

Lajvet kommer att ha ett deltagarantal begränsat till ca 70-80 deltagare. Vi är väldigt glada över att det finns ett stort intresse för att delta i kampanjen. För att få till den stämning och känsla vi vill skapa i kampanjen tillsammans med våra deltagare så kommer vi att förbehålla oss rätten att säga nej till koncept och karaktärer vi inte tycker passar in i vår vision.

Roller/platser kommer inte att fördelas enligt principen först till kvarn, utan det kommer att finnas möjlighet att visa intresse för en eller flera roller och därefter kommer vi från arr-håll att föra en diskussion med dig som deltagare innan du blir erbjuden en roll. Rollen är slutgiltigt din när du fått klartecken från oss arrangörer och du har betalat in deltagaravgiften till det första eventet.

Start