Start
System

The Rishi Maze är ett lajv där vi som arrangörer tänker oss att de allra flesta situationer som uppstår löses i spel mellan lajvets deltagare. I kampanjen så finns det dock också ett enkelt regelsystem som påminner om ett bordsrollspel. Regelsystemet syftar till att hantera och förenkla situationer som går utanför det löpande spelet. Systemet syftar också till att ge en fingervisning kring vad din karaktär har för styrkor och svagheter samtidigt som det också på ett enkelt sätt kan illustrera en progression hos din karaktär.

En del situationer lämpar sig helt enkelt inte för öppet spel, exempelvis situationer där karaktärer använder våld för att lösa en situation. Sådana situationer bör undvikas och alltid innehålla en möjlighet för en sk "graceful bow-out", det vill säga en möjlighet att dra sig ur situationen. För de gånger två eller flera spelare vill att deras karaktärer ska lösa en situation med våld så får man gå åt sidan till ett förberett rum. I rummet finns det regler, tärningar mm som behövs för att lösa situationen. Mer detaljer finns i dokumentet länkat längst ner på sidan!

Mellanhandlingar

Kampanjen kommer att erbjuda spel på mellanhandlingar. På lajven så kommer det finnas möjligheter för en eller flera karaktärer att bestämma sig för att ta sig an olika typer av äventyr, till exempel kan en eller flera rollpersoner acceptera ett uppdrag att vara besättning på ett rymdskepp som ska smuggla exonium från planeten Rishi till ett närliggande system. På lajvet så kommer det att finnas vissa roller som har olika typer av "quests" som man som spelare kan "anmäla" sin roll till. Man kommer att kunna anmäla sin roll till en sådan mellanhandling per lajv. Det går att göra mellanhandlingar också på andra sätt, till exempel kan en spelare själv föreslå en mellanhandling till arrangörerna.
Mellanhandlingarna kommer att spelas ut i form av ett friforms-rollspel med en arrangör som spelledare. Detta kommer att ske antingen online eller vid en fysisk träff, beroende på vad deltagarna föredrar.

Denna text och mer detaljer, inkl. rollformuläret och hur du ska tänka kring skapandet av roll, hittar du i dokumentet:

Göra karaktär
Start